חוויית השבוע - גיליונות פרשת השבוע
סססס
להגדלה - יש להקיש על מקש  ctrl ועל מקש + ביחד, עד לקבלת הגודל הרצוי. 

תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה