סדנאות הפעלה

תוכניות
תוכניות והפעלות ב"החוויה היהודית"
 

תוכנית "החוויה היהודית" מאושרת ע"י משרד החינוך
ונמצאת במאגר תוכניות חינוכיות של המינהל לתקשוב ומערכות מידע,
במסלול הירוק (מס' התוכנית 1392)

 
אנו מציעים שעה שבועית קבועה במערכת, בתחום תרבות ומורשת ישראל והעצמה אישית וחברתית, בנושאי "סיפורי המקרא" והאקטואליה שלהם בימינו – הכרות עם דמויות מקראיות דרך סיפורים, מדרשים, דיון והבעת דעות, התנסות במשחק תפקידים ביחסים בינאישיים בחברה ובמשפחה, תוך פיתוח כושר שיפוט וביקורת לגבי התנהגויות שונות
והפנמה של התנהגות רצויה.

 
ו/או כישורי חיים דרך לימוד "פרקי אבות"
הכרות עם שפת חז"ל – אמרות ומדרשים ואת משמעותם האקטואלית בחיי היומיום.
הבנת טקסטים קדומים והפנמת ביטויים שונים וניצולם כבסיס להעצמה אישית
וקיום חברה ערכית.

   ---------------------------------
 
כל הנושאים מועברים בדרך סדנאית מפעילה ומגוונת, הפעילות תוביל את המשתתפים לחוות חוויה יהודית ייחודית, ותיצור דינמיקה מרתקת בלימוד נושאי הזהות היהודית והציונית, שתלווה בשירים ו/או כלי נגינה בפעילויות השונות.
הפעילות תורמת רבות להעצמה אישית וקבוצתית ולשיפור האקלים החברתי בכיתה, בביה"ס ובקהילה.

 
בנוסף, ניתן לקבל סדנאות שאינן בשעות קבועות במערכת,
עם אפשרות לשילוב וליווי מוסיקלי, בנושאים הבאים:

 

 "בין אדם לחברו"
המפגשים עוסקים בנושאים חשובים מאוד לפרט בחברה הישראלית - העברת מסרים של סבלנות וסובלנות, הדאגה לזולת, הכרת זכויות האדם וזכויות הילד והאיזון ביניהם לבין החובה בחברה,
כבוד האדם, אהבת הרע ואחריות לאומית. הבסיס הוא מורשת ישראל, ערכי היהדות וזהות יהודית וציונית. הפעילות תורמת למניעת אלימות, מניעת נשירה ולשיפור האקלים הכיתתי והבית ספרי.
 
      הנושא                 
       פירוט
  זמן העברה
 
"מכעס לפיוס"
הבחנה בין כעס לפיוס.
מסקנה – על מנת להתפייס יש צורך בהתנתקות מן הכעס.
 
  2  ש' רצופות
 
 
"ייחודו של האדם"
 
הבנת השונות בין בני האדם. כל אחד הוא מיוחד – הבנה שבכל אדם קיימת היכולת לתרום מן המיוחד שבו לשלמות הכלל.
 
 
2  ש' רצופות
 
 
"אהבה=נתינה"
 
הבנת המושג "אהבה", מהי נתינה, שילוב של שני המושגים והבנה שתרומה של כל פרט תורמת לחברה בריאה ואוהבת.
 
   2  ש' רצופות
 
 
"שמירת הלשון"         
מטרת השיעור להקנות את ארבעת מרכיבי "לשון הרע":
*לשון הרע        * רכילות
*הוצאת שם רע  * אבק לשון הרע,
ואת הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מאי הקפדה על שמירת הלשון. מהו דיבור ראוי ונכון בחברה.
 
   2  ש' רצופות
"עזרה לזולת - חסד"
מטרת השיעור - הקניית ערכי עזרה לזולת והמעלה הגדולה שבגמילות חסדים.
    2  ש' רצופות
 
"כיבוד הורים"
הכרת מקור המצווה והשלכותיה לקיום חיים בריאים, שלמות המשפחה והמשך הדורות.
 
    2  ש' רצופות
 
"חברות"
איזהו חבר טוב?
מהות החברות.
רכישת חבר והענקה לחבר.
 
    2 ש' +  2 ש'
    לא רצופות.
"השבת אבידה"
הכרת המושג וההתייחסות לרכוש הזולת ול"אבידה". מחוייבות להשיב אבידה וזכויות בעל האבידה והמשיב - עפ"י המקורות היהודיים ועפ"י החוק הישראלי.
 
    2 ש' רצופות
"אדם וחברה"
הכרות עם מעגלי החיים (אישי, משפחתי, חברתי ולאומי).,החברה כצורך קיומי, שיתוף פעולה, עין שיפוטית מבוקרת, שמירת סוד, הקשר בין עשיה ותרומה לשינוי רצוי.
   
    2 ש' רצופות
 
 
"אהבת העם והארץ"
המפגשים עוסקים במורשת ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל, בהסתמך על המקורות ומסורת ישראל, תוך שימת דגש על החובה לאהבת ישראל בפרט ואהבת האדם באשר הוא אדם בכלל.
 
     הנושא
       פירוט
   זמן העברה
 
שירות לאומי/ שירות צבאי
מטרת הסדנא להביא את תלמידי כיתה י"ב העומדים לפני השירות הצבאי/לאומי להבנת המושג: "שירות" עם כל המשמעויות וההשלכות הנובעות ממנו – אישית לכל בן/בת, וכללית לקהילה.
   
 
 2  ש'  רצופות
 
"אחדות ישראל"
הכרות עם מגזרים ואוכלוסיות שונות בעם ישראל והתמודדות דרך משחק תפקידים עם מצבים בכל אחד מסוגי האוכלוסיה.
הכרה בחשיבות אחדות עם ישראל. (אחדות ולא אחידות)
 
מפגש 1 של 4 ש'
 
 
"אהבת העם והארץ"
 
מרכז למידה בנושא "זכויותינו על הארץ הזאת וסמלים בתולדות העם והמדינה", ב-4 יחידות לימוד:
סמלים כללי, הדגל, ההמנון והסמל.
 
פעילות במוקדים,
4 ש' רצופות.     
(מומלץ כפעילות שכבתית)
 
"חיזיון אור-קולי"
"ירושלים – עבר הווה עתיד" – ההיסטוריה של ירושלים מתקופת האבות ועד ימינו באמצעים אורקוליים ואומנותיים מרשימים ביותר.
 
 
כ-45 דקות
 
 
 
"חגים ומועדים"
תוכנית ספיראלית לכל שכבות הגיל. מושגים, מנהגים, רקע הסטורי,
סיפורים ואגדות, מדרשי חז"ל מהמקורות השונים, בחוויה, יצירה ומשחק.
 
נושא
פירוט
     זמן העברה
 
"שבת"
חוויית  "שולחן שבת", התלמיד יבין את הטעמים לכל המצוות והמנהגים הקשורים בשבת. (מההכנות לשבת דרך הדלקת הנרות ועד להבדלה)
 
 
        2 ש' רצופות
 
"חגי תשרי +
חשבון נפש"
הכרת המושג "חשבון נפש", הכרת התאריכים החשובים בחודש תשרי, פרטי החגים, המצוות והמנהגים התלויים בהם.
 
 
        2 ש' רצופות
 
 
"חנוכה"  
            
   ס סדנא בנושא החג על כל מנהגיו והרקע
ההיסטורי. (כולל בניית חנוכיות)                                    
* "תולדות הנר" – סוגי נרות ביהדות
   ושימושיהם.
* "בינגו חנוכה" – הצגה תוך הכרת
   המושגים הקשורים בחנוכה.
 
 
 
2 ש' רצופות
 
 
 
 
 
"ט"ו בשבט"
    *  "חדווה וישראל" – הקשר בין
        עם ישראל לארץ חמדת אבות.
    *  "כי האדם עץ השדה" –
        הקבלה בין אדם לעץ וכו'.
*  "חמישה עשר בשבט" –
    לעומת א' בשבט. (המחלוקת בין
    בית שמאי לבית הלל)
    *  "מצוות התלויות בארץ" –
        תרומות ומעשרות, ערלה וכו'.
 
 
 
 
 
2 ש' רצופות
"פורים"
הכרת סיפור המגילה, הדמויות הפועלות בה, מנהגי החג וטעמיו. (בסיפור, בהצגה וביצירה)
 
       2 ש' רצופות
 
 
 
 
    "פסח"
* מוקדים – בפעילות 4 תחנות בהן
  ילמד התלמיד את דיני החג ומנהגיו,
  ויחווה את:
-         חוויית ליל הסדר,
-         הגעלת כלים,
-         משמעות ה- "4" בניסן ובפסח,
-         מושגים הקשורים בחג (במשחק "9 בריבוע") ועוד...
 *  הצגה – "ליל הסדר".


 
 
 
 
 
4 ש' רצופות
 
 
"ל"ג בעומר"
 
הכרת הרקע ההיסטורי לל"ג בעומר ומנהגי החג. התלמיד יכיר את המושגים הקשורים בספירת העומר ובחג עצמו ואת הדמויות הקשורות בחג זה.
 
   
     2 ש' רצופות
 
  "ירושלים -
    אתרים
   ושערים"
 
מסע על פני ירושלים ואתריה –
מירושלים המערבית לתוך העיר העתיקה, עד להר הבית. פעילויות בכל אתר ואתר תוך קניה והעברת מידע בין הקבוצות.
 
 
 
      3 ש' רצופות
 
"שבועות"
התלמיד יכיר את מנהגי החג ודיניו, הכרת סיפור מגילת רות והבנת הקשר בין קבלת התורה להיווצרות העם.
 
הפעילות מועברת במוקדים.
 
 
"אישים ואירועים":
  
 
     "אישים  ומושגים ביהדות"
 
 
הכרת הרצף ההיסטורי, דמויות מרכזיות שונות, מושגים הקשורים בתולדות העם והארץ ומעגל החיים היהודיים.
 
      2 ש' רצופות
 
"הלוח העברי"
הכרת מהלך גרמי השמים, הכרת לוחות שנה שונים, הייחוד של הלוח העברי, שמות החודשים ומשמעותם, אגדות, מדרשים וכו'...
2 ש' רצופות
 
"איכות הסביבה"
איכות חיים,  סביבה - מהי?
"פסולת מול סולת", מיחזור, תרומה לסביבה הקרובה, מדינה יפה.
 
 
2 ש' רצופות
 
 
 
הפעלות הורים וילדים:
 
·       הפעלה לקבלת החומש – לכיתות א'-ב' - "התורה שלי".
פעילות הורים וילדים עשירה ומגוונת, באמצעות משחק תחרותי –
"מסע מבריאת העולם עד לקבלת התורה" - הכולל משימות משותפות, משחק תפקידים, תחרות בין קבוצות, עבודת יצירה עם ההורים, ריקוד עם ספרי תורה והעמדה של שיר בתנועה
עם הילדים.
 
·       הפעלה לקבלת  הסידור
    הצגה "כוחה של תפילה" + משחק מפעיל "הסידור השלם" + סיפור
   בשקפים "גלגולו של סידור" + יצירה  + התפילה האישית שלי.
 
 
תכנית "בר/בת מצוה" -  "לגעת בשורשים".
 
התוכנית מוצעת לתלמידי כיתות ו' בביה"ס היסודי ולכיתות ז'-ח' בחט"ב.
ניתן לקבל את מפגשי ההכנה בימים מרוכזים או לאורך זמן
(עפ"י בחירת ביה"ס). 
במסגרת התוכנית יועברו נושאים חשובים שכל נער ונערה ראוי שיכירו:
 
* תחילתו של עם                      * מעמד האשה ביהדות
* היחיד והיחד                         * המצוות
* מבנה התנ"ך                         * התפילה שלי
* מהות בר/בת מצוה                 * כיבוד הורים
* השבת בחוויה                       * מילדות לבגרות
* הלוח העברי                          * סמלי לאומיים ביהדות
                
* אישים ומושגים ביהדות

כל זאת, בסדנאות ופעילויות מגוונות ומעניינות, בלווי חוברת ויצירה.
בסיום התוכנית יתקיים "יום שיא" באחד מאתרי המורשת, בשיתוף ההורים.
יום השיא כולל כניסה ופעילות באתר ומסיבת בר/בת מצוה בלווי מוסיקלי, כיבוד עשיר,
צילום האירוע ומתנה לחתני וכלות בר/בת המצוה.
 
 
לפרטים:
 
טל': 04-8450235   פקס: 04-8452788 , 052-5990071
 

 

 
 
עלון "חוויית השבוע" מוגש ע"י "החוויה היהודית" הפועלת להעמקת הזהות היהודית ישראלית
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה